Megnyílt a Generali kikötő

A Generali-Providencia Biztosító 2013. májusában új termékkel jelent  meg a hajóbiztosítási piacon.  A termék azoknak a hajótulajdonosoknak nyújt biztosítási védelmet, akiknek kedvtelési célú  motoros vagy vitorlás hajója, a Nemzeti Közlekedési Hatóság által kiállított, érvényes hajólevéllel  rendelkezik és a vízi jármű kora nem haladja meg a 15 évet. 
A biztosítás alapvetően Magyarország területére terjed ki, azonban lehetőség van a fedezet kiterjesztésére Európa felszíni vizeire, valamint a Földközi- tenger európai országokhoz tartozó felségvizeire is.
 
 
Felelősségbiztosításunk fedezetet nyújt a biztosított által, a vízi jármű birtoklásával vagy használatával kapcsolatban, okozott illetve bekövetkezett minden olyan kárra, amelyért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.
Hajó-casco biztosítási termék megtéríti:
ütközés, törés kárait, beleértve a hajótesten kívüli, kiálló részek töréskárait is;
tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, földrengés, árvíz, jégverés, sziklaomlás, kőomlás és földcsuszamlás okozta károkat;
betöréses lopás, rablás és vandalizmus során bekövetkezett károkat.
Biztosítási szolgáltatás kiterjed a vízi jármű:
vízen tartásának idejére, feltéve, hogy az hatóságilag nem tilos,
szárazföldi tarolásának idejére, beleértve a hajófelvonást, a parti leeresztést, a dokkolást és a vízrebocsátást is,
szárazföldi szállításainak időtartamára.
Balesetbiztosítás
Széles körű védelmet nyújt Önnek és a hajó utasainak személyi sérüléses károk esetén.
Fedezetet nyújt:
baleseti halál,
baleseti eredetű maradandó egészségkárosodás,
csonttörés káreseményeire és
baleseti költségtérítés szolgáltatást is tartalmaz.
A Generali Kikötő biztosítási fedezete kiterjeszthető vitorlásversenyeken való részvétel, valamint balesetbiztosítás esetében, vízisí, wakeboard és wakekite sporttevékenységek kockázataira is.